За сайта и за сигналите

Публикуван Обща

Целта на signali.net е всеки човек да може да пусне сигнал срещу някаква нередност в нашата държава. Ние подпомагаме и съдействаме сигналът да достигне до обществото и до правилната институция и ще подпомагаме юридически пострадалите да защитят правата си.

Можете да пуснете сигнал от менюто горе на сайта ни - Подай сигнал.