Сигнали срещу Правителството

ДАИ- София С НОВА СХЕМА ЗА РЕКЕТ И ИЗНУДВАНЕ!!!

Публикуван Държавни институции и служители

Превозвач  от гр.София, ни сигнализира за създадена нова схема за рекет и изнудване от страна на Кънчо Димитров- Директор ДАИ София. Срещу превозвачите, които отказват да му плащат такса "спокойствие" се стоварва цялата държавна бюрокрация!!! Как се случва това????  И в транспорта, както и в другите отрасли са делегирани прекалени права на някакви агенции, чиито функции са сведени само до рекет и изнудване на бизнеса /примери ДАИ, АБХ, ДНСК и др./. Директорът на ДАИ София Кънчо Димитров, си пише сам жалби срещу превозвачи като ги адресира до Комисия за защита монополите от потребителите / КЗМП /. След това жалбите чрез главния секретар на ИА"АА" Дамян Войновски, изгонен от МВР за корупция, се връщат при техния подател Кънчо Димитров и той започва да търси от превозвачите, да му довеждат принудително водачи които да рекетира. При условие, че превозвача не доведе принудително водач, за да бъде рекетиран , то Кънчо Димитров предлага  отнемане лиценза на превозвача, което се осъществява чрез Главния секретар Дамян Войновски.

signali.net ще следи за изхода от войната, която този превозвач е готов да води!!!!

Tags: корупция